Skip to content

Dreptul asigurarilor

  • litigii cu asiguratorii pentru neplata daunelor, pentru intarzierea la plata despagubirilor
  •  asistare la negocierile cu asiguratorii pentru plata pe cale amiabila a daunelor/despagubirilor
  • analize si redactare de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatile de asigurare/asigurare-reasigurare/reasigurare desfasurate in Romania;
  • consultanta si asistenta juridica in contractele internationale si/sau in contractele de asigurare/reasigurare;
  • consultanta si asistenta juridica, precum si redactarea cererilor/actiunilor/actelor/ contractelor s.a., in domeniul dreptului asigurarilor si/sau in domenii incidente ori colaterale acestuia;
  • elaborarea de opinii legale si/sau de proiecte de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.], precum si asistarea clientului la negocierile referitoare la aceste acte);
  • asigurarea asistentei si/sau a reprezentarii juridice, pe intreaga perioada de desfasurare a activitatilor de analiza si de control efectuate de organele abilitate ale CSA;
  • consultanta si asistenta juridica privind regimul juridic al asigurarilor obligatorii din cadrul sistemului de asigurari romanesc, precum si in ceea ce priveste asigurarile private de sanatate si/sau pensiile ocupationale, reglementate prin legi speciale;
  • consultanta si asistenta juridica, precum si redactarea proiectelor de documente/cereri privind modificarea actelor constitutive, in vederea obtinerii avizelor/aprobarilor pe care CSA este indrituita sa le acorde conform atributiilor acesteia prevazute de lege;
  • consultanta si asistenta juridica precum si/sau, dupa caz, reprezentare in fata instantelor judecatoresti si a altor organe judiciare ori a autoritatilor sau oricaror alte persoane fizice sau juridice, atat in litigiile privind interpretarea/aplicarea deciziilor/avizelor/normelor adoptate de CSA cat si in cauze comerciale, contencios administrativ, civil, financiar-fiscal s.a.